بایگانی/آرشیف روزانه: شنبه, آوریل 4th, 2020

منطق

جلسه درسی استاد علوی سرشکی آیا عمل به منطق ارسطویی فکر را از خطا حفظ میکند؟ پس چه منطقی بخوانیم؟ نمایش جلسه درس

بیشتر بخوانید »

فلسفه کانت

جلسه درس استاد علوی سرشکی درباره فلسفه کانت کانت اثبات کرده، خداقابل اثبات نیست به چه دلیل وچگونه؟  آیاکسی تابه حال به کانت، پاسخی داده یانداده؟ نمایش جلسه درس ضبط شده

بیشتر بخوانید »