کتاب های استاد

فلسفه دین الهی و فلسفه سیاسی

پيشفرض سوم اثبات خدا

نقد وبررسی تعاریف و اهداف دین الهی و نیاز ضروری و دائمی بشر به آن و نقد پلورالیسم ارزشی و دینی، سکولاریسم، دموکراسی غربی و نظام های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان

استاد: علوی سرشکی

مشاهده و دانلود کتاب

فلسفه اخلاق

از دیدگاه مکاتب قدیم و جدید
مؤلف:
استاد سید محمد رضا علوى سرشکى
با همکارى آقایان:
محمد سلیمانى، مجید حبیبیان – سید عباس طباطبائى

مشاهده و دانلود کتاب

فلسفه حقوق وفرهنگ عقلانی رفتار

كتاب «فلسفه حقوق و فرهنگ عقلانی رفتار» مباحث درسي است كه جناب استاد آيه الله سيد محمد رضا علوي سرشكي در سال تحصيلي 83 – 84 درباره «فلسفه حقوق» ارائه دادند. اين مباحث توسط شاگردان ایشان تقریر و پس از ارائه به  استاد علوی و بازبینی مطالب توسط ایشان به چاپ رسید.

آیت الله علوی سرشکی درباره کتاب فلسفه حقوق اظهار داشتند: «اين كتاب در واقع، پيش درآمدي است بر «فلسفه حقوق» و هرگز ما فكر نمي‌كنيم كه در تعريف حق (و يا مسئوليت كه پيامد و لازمه هر حق و آزادي است) بحثي بدون عيب و نقص است هرگز، در هر حال اين كتاب گرچه ممكن است در نوع خود بي‌نظير باشد، اما هرچه هست عجالتاً چاپ شده و حتي ويراستاري لازم در آن نشده چون اين تنها براي نظرخواهي از صاحب نظران است و خواهشمنديم خوانندگان به نظر نقد و بررسي در آن بنگرند و ما را از كم و كاست و اصلاحات لازم در آن حتماً، آگاه كنند تا «فلسفه حقوق» كه در جهان در حال احتضار و مرگ است جاني تازه به خود گيرد و «فرهنگ عقلاني» رفتار هم در سايه آن، دوباره در جهان زنده شود.»

            ******************************************************************************

این کتاب در چهار فصل با سرفصل های زیر به چاپ رسیده است:

فصل اول: تعریف حق و فلسفه حقوق

فصل دوم: نخستین تقسیم های حقوقی

فصل سوم: مکاتب  حقوقی

فصل چهارم: شاخه های فلسفه حقوق

نمایش و دانلود کتاب

عصمت پیامبر گرامی

نویسنده: آیت الله سبحانی

مصونیت و پیراستگی پیامبر از خلاف و خطا، بسان دیگر پیامبران دارای مراحل سه گانه است، و این مراحل عبارتنداز:
1- مصونیت مطلق (عمدی و سهوی) در تبلیغ شریعت.
2- عصمت از خلاف و گناه در رفتار و گفتار.
3- پیراستگی از خطا و لغزش در جریانهای عادی.

نمایش و دانلود کتاب

امنیت پایدار و صلح جهانی

امنیت در هیچ کجای جهان بدون صلح جهانی پایدار نیست.

صلح جهانی بدون نظام فرهنگی مناسب ممکن نیست.

نظام و فرهنگ کنونی جهان مناسب تولید جنگ و ناامنی است.

دانلود کتاب

قرآن کریم

نوشته های تازه

احادیث