خانه / مطلب / علم-عقل-دین

علم-عقل-دین

مساله شرور در فلسفه و كلام مسيحى

مساله شرور در فلسفه و كلام مسيحى در فصل پيشين ديدگاه فلاسفه و متكلّمان اسلامى در باره ى مسأله ى شرّ را بررسى نموديم. از آن جا كه اين مسأله در فلسفه و الهيات مسيحى نيز مورد بحث و بررسى گسترده واقع شده است، و برخى از شبهات جديد در …

بیشتر بخوانید »

فاعل مختار و فاعل طبيعى

فاعل مختار و فاعل طبيعى از آنجا كه افعال درونى و بيرونىِ فاعل انديشه بر اساس آگاهى و اختيارش به وجود مي ‏آيد، «فاعل انديشه» را علت آگاه هم مي نامند فهم جان لاك نور آگاهي مقدمه هيوم فاعل مختار و فاعل طبيعى از آنجا كه افعال درونى و بيرونىِ …

بیشتر بخوانید »

فرمانرواى تصورات

فرمانرواى تصورات از خصوصيات ديگر فاعل انديشه، وحدت حقيقى و مستمر آن است. به بيان ديگر من فاعل انديشه، غير قابل تقسيم است تصورات حسي فاعل بسيط انديشه مخ فرمانرواى بر تصورات «من انديشنده» همان «فاعل انديشه» است كه تصورات را با يكديگر مقايسه مي ‏كند، آنها را مورد تحليل …

بیشتر بخوانید »

آيا بشر به شناخت خدا و دين، نيازمند است؟

آيا بشر به شناخت خدا و دين، نيازمند است؟ چه بسا تصوراتي خطا، درباره خدا، مفهوم خدا را مفهومي متناقض بالذات نشان ميدهد. آنطور كه بعضي همچون سارتر مدعي چنين تناقضي در ذات خدا شده اند بخاطر تصور غلطي كه از مفهوم خدا دارند علم،عقل،دين 17 پيش فرض سوم در …

بیشتر بخوانید »

پيش فرض هاي اثبات خدا

پيش فرض هاي اثبات خدا شيوه گذشتگان در بحث كلام، اين بود كه آن را با اثبات خدا شروع مينمودند. اثبات خدا را بحث و قدم اول در عقايد ميدانستند. اما الان چنين نيست علم،عقل،دين3 پيش فرض هاي اثبات خدا شيوه گذشتگان در بحث كلام، اين بود كه آن را …

بیشتر بخوانید »

اشكالات گتيه به معرفت شناسي

اشكالات گتيه به معرفت شناسي سه جزعي در رساله ي تتائوس سقراط از تتائوس جوان كه از قضا رياضيدان نيز هست مي پرسد آيا مي داني معرفت چيست ؟ اين پرسش كه اول بار در تاريخ فلسفه مطرح مي شود راه را براي مكاتب قرون بعد باز مي گذارد تا …

بیشتر بخوانید »

سخن جان لاك

سخن جان لاك اگر مقصود هيوم از اينكه «من انطباعى يگانه از خود ندارم» آن است كه من تصورى حسى يا محسوس خارجى نيستم، گفتارى صحيح است. اما اگر … جان لاك هيوم احساس موضوع خارجي مادي دكارت سخن جان لاك قبل از آنكه بيشتر در اطراف گفتار هيوم سخن …

بیشتر بخوانید »

تفاوت خواص ذهن با خواص ماده

تفاوت خواص ذهن با خواص ماده ماده ـ يعنى الكترون و پروتون ـ هرگز حركت و حرارت و ساير صفات خود را نه درك مي ‏كند و نه در ايجاد آنها يا در باره كارهايش اختيارى دارد صفات انسان فهم اختيار عكس سلول اتمي قانون عقلي علمي تفاوت خواص ذهن …

بیشتر بخوانید »

قضاياى تركيبى(آگاهي بخش)

قضاياى تركيبى(آگاهي بخش) قانون استحاله اجتماع نقيضين كه مورد قبول هيوم نيز هست،قضيه‏اى از قضاياى تركيبى عقلى است نظريه رياضي تحليلي حقوق نيوتن كودك فيلسوف مفهوم هيوم حكم نقد فلسفه خدا قضاياى تركيبى( آگاهى بخش) مقدمهوقتى طبق نظريه نخست هيوم، گفته شد «تصور واقعى» كه حاكى از موجود واقعى است، …

بیشتر بخوانید »

«هست‏ها» و «بايدها»

«هست‏ها» و «بايدها» اشكالى كه در «تئورى شناخت» باقى مي ‏ماند، اين است كه: «بايد» و «نبايد» از «هست‏ها» سرچشمه مي ‏گيرد يا خير؟ نظريه نتيجه تصورات فلسفه اخلاق هيوم مادر مجازات حقوق محمد تقي جعفري «هست‏ها» و «بايدها» مقدمهوقتى طبق نظريه هيوم، «تصورات واقع‏گرا» و در نتيجه «تصديقات مفيد …

بیشتر بخوانید »