خانه / مطلب / اثبات خدا

اثبات خدا

تشكيك در دلايل خداشناسى(بخش اول)

تشكيك در دلايل خداشناسى(بخش اول) هيوم مي ‏گويد: علاوه بر آنكه هر معلول الزاما پديده است و علتى دارد، هر علت هم حتما معلول و پديده است تا بي ‏نهايت هيوم اساس اشكال اساس قانون جهان خدا علت انتظار تجربي فلسفي اشكالات سه گانه هيوم بر برهان نظم هيوم بر …

بیشتر بخوانید »

تشكيك در دلايل خداشناسى(بخش دوم)

تشكيك در دلايل خداشناسى(بخش دوم) صفت فهم و اختيار براى جهان ذهن دقيقا در مقابل صفت ماده است كه در آن جبر طبيعى بدون فهم و اختيار است اشكال علت قرن اتم فيزيك شيمي هيوم ماشين عقل انسان اشكال دوم و سوم هيوم اشكال دوم و سوم هيوم در قالب …

بیشتر بخوانید »