خانه / مطلب / قانون علیت

قانون علیت

نتيجه‏ گيرى كلى از بحث عليت

نتيجه‏ گيرى كلى از بحث عليت «تصور من از خودم» به عنوان فاعل انديشه، تصورى غير حسى است و فاعل انديشه، موجودى محسوس نيست نتيجه‏ گيرى كلى از بحث عليت پس از بيان مطالبى كه در مورد قانون عليت و آثار آن گفتيم، دانسته مي ‏شود كه اين قانون، يك …

بیشتر بخوانید »