خانه / مطلب / فلسفه دین

فلسفه دین

ماهيت سازمان ملل (بخش دوم)

ماهيت سازمان ملل (بخش دوم) راسل مي‌گويد تنها انگيزه‌اي كه مي‌تواند تمام رفتارهاي دولت‌ها را براساس آن تحليل كرد قدرت طلبي است. سازمان ملل متحد ماده عدالت وتو جهان راسل قوانين علوم اجتماعي آمريكا ماهيت سازمان ملل قسمت دوم امتياز ديگري» را كه ابرقدرت‌ها بنفع خود عليه ساير كشورها در …

بیشتر بخوانید »

ماهيت سازمان ملل (بخش نخست)

ماهيت سازمان ملل (بخش نخست) سازمان ملل متحد، ماهيتاً از تأمين امنيت و صلح جهاني و عدالت، عاجز است. چون حفظ امنيت و صلح و عدالت را به «ابرقدرت‌هايي» در شوراي امنيت سپرده است، كه خودشان، بزرگ‌ترين متجاوزان و ناامن كنندگان و ستمگران جهان‌اند ماهيت سازمان ملل متحد تحريك رئيس …

بیشتر بخوانید »

حقوق بين المللي عقلي

حقوق بين المللي عقلي – طرفداران «حقوق طبيعي» چنين زيربنايي را موجب هرج و مرج و ناامني و بي‌عدالتي جهاني مي‌دانند سازمان ملل قانون حقوق ماده وتو عدالت نظام جهان قوانين مفهوم علوي حق فصل ضميمه حقوق بين‌الملل عقلي : مهم‌ترين اصل در حقوق بين‌الملل واقعي باز اصل عدالت و …

بیشتر بخوانید »

وحدت بخشي اديان الهي

وحدت بخشي اديان الهي اولين قدم در اصلاح نظام ظالمانه جهاني بازگشت به عقل، در نتيجه قبول قضاياي تركيبي عقلي، و جدا شدن از افسون گري تفكرات پوزيتيويستي است اديان وحدت كانت سياسي فدراليسم قانون پلوراليسم پوزيتيويسم ماركوزه شناخت علوي سرشكي اگوست كنت ماكس وبر وحدت‌بخشي اديان الهي 1. از …

بیشتر بخوانید »

ماكس وبر

ماكس وبر  تحت تأثير نيچه طبق نظر پوزيتيويست‌ها داوري‌هاي ارزشي، نمي‌تواند عقلاني باشند زيرا ارزشي عيني يا واقعي، وجود ندارد   كتاب روح جامعه قانون اجتماعي انقلاب هاي مادر  اخلاق جامعه  علوي ماكس وبر آلماني 1929-1864 تحت تأثير نيچه ( از كتاب جامعه ‌شناسي عمومي نوشته منوچهر محسني ) وبر در …

بیشتر بخوانید »

مقدمه پيدايش روشن فكري در فرانسه

مقدمه پيدايش روشن فكري در فرانسه حكومت به تنهايي و بدون مذهب عدالت كامل را نمي تواند برقرار كند و نياز به ايمان بخدا و دين، غير قابل انكار است   مقدمه پيدايش اخلاق اخلاقي دين اگوست كنت جامعه نوع  نقد عدالت قوانين 1706 ـــــ 1647 اشكال پيربايل فرانسوي به دين …

بیشتر بخوانید »