خانه / مطلب / انسان شناسی

انسان شناسی

انسان شناسي (بخش دوم)

انسان شناسي (بخش دوم) انسان، روش زندگي كردن خود را به طور غريزي نمي داند و لذا نيازمند آموزش است و اين آموزش در دو قسمت است روش زندگي رفتار آموزش عقل طريق انسان جهان دين شرح و توضيح بيشتر راجع به آموزه چگونه زيستن: «حيوانات»، روش زندگي كردن نوعي …

بیشتر بخوانید »

انسان شناسي (بخش نخست)

انسان شناسي (بخش نخست) امتياز انسان از حيوان، تنها به «داشتن قدرت تعقل» نيست بلكه با «نداشتن بسياري از چيزهاي ديگر» نيز همراه است انسان مسكن حقوق زندگي نوع آموزش روش انسان شناسي : و اقم وجهك للدين حنيفاً فطره الله التي فطر الناس عليها مشخصات انسان : بايد توجه …

بیشتر بخوانید »