خانه / نامه

نامه

پاسخ به «سخنرانی پاپ علیه دین اسلام» از آیت الله سیدمحمدرضا علوی سرشکی

جناب پاپ بِنِدیكْت شانزدهم، رهبر كاتولیك های جهان! با سلام و تقدیم احترام؛ به استحضار می رساند؛ وقتی من شنیدم، “جنابعالی بعنوان رهبر كاتولیكهای جهان در سخنرانیتان در معرفی اسلام از بعضی افراد مسلمان كه برای نوع مسلمان مورد قبول و مرجع دینی نیستند و نیز از بعضی افراد غیر …

بیشتر بخوانید »