بایگانی/آرشیف روزانه: 2024-07-02

پیوست ها و مستندات

پیوست‌ها و مستندات: پیوست مبحث ربط حادث به قدیم: مشکل ربط «حادث» به «قدیم» (نزد ارسطوئیان) در اثبات خدا: – جلد سوم اسفار – المرحلة الرابعة – فصل 33 – (سی و سوم): فی ربط الحادث بالقدیم: (بنابر لزوم همزمانی «علت تامه» با «معلول‌اش») ملاصدرا: والّذی هو اسدُ الاقوالِ الواردةِ …

بیشتر بخوانید »

نامه به آیت الله سبحانی

بسمه تعالی قابل توجه «طلاب عزیز مشتاق فلسفه» پس از تقدیم سلام: از آنجا که فلسفه قدیم ارسطوئی، درون‌اش تناقض است و «اثبات خدا»، زیربناء «اسلام و جمهوری اسلامی» هست، لازم است به «فلسفه‌ای بدون تناقض» روی آوریم: مسئله «ربط حادث به قدیم» در فلسفۀ ارسطوئی(در اثبات خدا)، مشکل لاینحلّی …

بیشتر بخوانید »

نامه به آیت الله سبحانی

قابل توجه «طلاب عزیز مشتاق فلسفه» از آنجا که فلسفه قدیم ارسطوئی، درون‌اش تناقض است و «اثبات خدا»، زیربناء «اسلام و جمهوری اسلامی» هست، لازم است به «فلسفه‌ای بدون تناقض» روی آوریم: مسئله «ربط حادث به قدیم» در فلسفۀ ارسطوئی(در اثبات خدا)، مشکل لاینحلّی است که تاکنون پاسخ صحیحی از …

بیشتر بخوانید »