خانه / admin (صفحه 15)

admin

عصمت پیامبر گرامی

نویسنده: آیت الله سبحانی مصونیت و پیراستگی پیامبر از خلاف و خطا، بسان دیگر پیامبران دارای مراحل سه گانه است، و این مراحل عبارتنداز:1- مصونیت مطلق (عمدی و سهوی) در تبلیغ شریعت.2- عصمت از خلاف و گناه در رفتار و گفتار.3- پیراستگی از خطا و لغزش در جریانهای عادی. نمایش …

بیشتر بخوانید »

امنیت پایدار و صلح جهانی

امنیت در هیچ کجای جهان بدون صلح جهانی پایدار نیست. صلح جهانی بدون نظام فرهنگی مناسب ممکن نیست. نظام و فرهنگ کنونی جهان مناسب تولید جنگ و ناامنی است. دانلود کتاب

بیشتر بخوانید »