خانه / admin (صفحه 15)

admin

فلسفه اخلاق

از دیدگاه مکاتب قدیم و جدیدمؤلف:استاد سید محمد رضا علوى سرشکىبا همکارى آقایان:محمد سلیمانى، مجید حبیبیان – سید عباس طباطبائى مشاهده و دانلود کتاب

بیشتر بخوانید »

فلسفه حقوق وفرهنگ عقلانی رفتار

كتاب «فلسفه حقوق و فرهنگ عقلانی رفتار» مباحث درسي است كه جناب استاد آيه الله سيد محمد رضا علوي سرشكي در سال تحصيلي 83 – 84 درباره «فلسفه حقوق» ارائه دادند. اين مباحث توسط شاگردان ایشان تقریر و پس از ارائه به  استاد علوی و بازبینی مطالب توسط ایشان به چاپ رسید. آیت …

بیشتر بخوانید »

عصمت پیامبر گرامی

نویسنده: آیت الله سبحانی مصونیت و پیراستگی پیامبر از خلاف و خطا، بسان دیگر پیامبران دارای مراحل سه گانه است، و این مراحل عبارتنداز:1- مصونیت مطلق (عمدی و سهوی) در تبلیغ شریعت.2- عصمت از خلاف و گناه در رفتار و گفتار.3- پیراستگی از خطا و لغزش در جریانهای عادی. نمایش …

بیشتر بخوانید »