خانه / مطلب (صفحه 4)

مطلب

نتيجه‏ گيرى كلى از بحث عليت

نتيجه‏ گيرى كلى از بحث عليت «تصور من از خودم» به عنوان فاعل انديشه، تصورى غير حسى است و فاعل انديشه، موجودى محسوس نيست نتيجه‏ گيرى كلى از بحث عليت پس از بيان مطالبى كه در مورد قانون عليت و آثار آن گفتيم، دانسته مي ‏شود كه اين قانون، يك …

بیشتر بخوانید »

مساله شرور در فلسفه و كلام مسيحى

مساله شرور در فلسفه و كلام مسيحى در فصل پيشين ديدگاه فلاسفه و متكلّمان اسلامى در باره ى مسأله ى شرّ را بررسى نموديم. از آن جا كه اين مسأله در فلسفه و الهيات مسيحى نيز مورد بحث و بررسى گسترده واقع شده است، و برخى از شبهات جديد در …

بیشتر بخوانید »

فاعل مختار و فاعل طبيعى

فاعل مختار و فاعل طبيعى از آنجا كه افعال درونى و بيرونىِ فاعل انديشه بر اساس آگاهى و اختيارش به وجود مي ‏آيد، «فاعل انديشه» را علت آگاه هم مي نامند فهم جان لاك نور آگاهي مقدمه هيوم فاعل مختار و فاعل طبيعى از آنجا كه افعال درونى و بيرونىِ …

بیشتر بخوانید »

فرمانرواى تصورات

فرمانرواى تصورات از خصوصيات ديگر فاعل انديشه، وحدت حقيقى و مستمر آن است. به بيان ديگر من فاعل انديشه، غير قابل تقسيم است تصورات حسي فاعل بسيط انديشه مخ فرمانرواى بر تصورات «من انديشنده» همان «فاعل انديشه» است كه تصورات را با يكديگر مقايسه مي ‏كند، آنها را مورد تحليل …

بیشتر بخوانید »

مفاهيمي از خدا كه در خود، تناقض دارند (بخش اول)

مفاهيمي از خدا كه در خود، تناقض دارند (بخش اول) «يهوديان» چند دسته‌اند: فريسيان كه اكثريت يهوديان‌اند به توحيد نزديك‌تراند كه از فرقه حسيديم‌اند، اما غير فريسيان چنين نيست، مثلاً صدوقيان معتقد به جسمانيت خدا بوده‌اند مفاهيمي از خدا كه در خود، تناقض دارند يك – تصور غالب « اديان …

بیشتر بخوانید »

آيا بشر به شناخت خدا و دين، نيازمند است؟

آيا بشر به شناخت خدا و دين، نيازمند است؟ چه بسا تصوراتي خطا، درباره خدا، مفهوم خدا را مفهومي متناقض بالذات نشان ميدهد. آنطور كه بعضي همچون سارتر مدعي چنين تناقضي در ذات خدا شده اند بخاطر تصور غلطي كه از مفهوم خدا دارند علم،عقل،دين 17 پيش فرض سوم در …

بیشتر بخوانید »

پيش فرض هاي اثبات خدا

پيش فرض هاي اثبات خدا شيوه گذشتگان در بحث كلام، اين بود كه آن را با اثبات خدا شروع مينمودند. اثبات خدا را بحث و قدم اول در عقايد ميدانستند. اما الان چنين نيست علم،عقل،دين3 پيش فرض هاي اثبات خدا شيوه گذشتگان در بحث كلام، اين بود كه آن را …

بیشتر بخوانید »

تشكيك در دلايل خداشناسى(بخش اول)

تشكيك در دلايل خداشناسى(بخش اول) هيوم مي ‏گويد: علاوه بر آنكه هر معلول الزاما پديده است و علتى دارد، هر علت هم حتما معلول و پديده است تا بي ‏نهايت هيوم اساس اشكال اساس قانون جهان خدا علت انتظار تجربي فلسفي اشكالات سه گانه هيوم بر برهان نظم هيوم بر …

بیشتر بخوانید »

تشكيك در دلايل خداشناسى(بخش دوم)

تشكيك در دلايل خداشناسى(بخش دوم) صفت فهم و اختيار براى جهان ذهن دقيقا در مقابل صفت ماده است كه در آن جبر طبيعى بدون فهم و اختيار است اشكال علت قرن اتم فيزيك شيمي هيوم ماشين عقل انسان اشكال دوم و سوم هيوم اشكال دوم و سوم هيوم در قالب …

بیشتر بخوانید »

انسان شناسي (بخش دوم)

انسان شناسي (بخش دوم) انسان، روش زندگي كردن خود را به طور غريزي نمي داند و لذا نيازمند آموزش است و اين آموزش در دو قسمت است روش زندگي رفتار آموزش عقل طريق انسان جهان دين شرح و توضيح بيشتر راجع به آموزه چگونه زيستن: «حيوانات»، روش زندگي كردن نوعي …

بیشتر بخوانید »